Här är ett litet urval av några våra mannekänger, gå gärna in på respektive och se hur de ser ut färdig uppstoppade

Hare, Foto & montage Ari-Pekka Ormiskangas, gjord på modell 6-216V som Bo Nilsson har designat.

Myskoxe, Foto & montage Konservator Jeanette Setterberg, gjord på modell 4-32H. 

Mått:

A:14  B:26  D:108  E:77,5

Konservator Bo Nilssons foto och montage av vår babian mannekäng 6-47.

Mått:

A:10  B:18  D:76  E:54

Rådjur, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-287, något alternerad.

Mått:

A:11  B:20  C:25

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 6-193.

Grävling, Foto & montage Antti Kaatrasalo, gjord på modell 5-112.

Mått:

A:6  B:11  C:28  D:54  E:52

Tjäder, Foto & montage Konservator Lena Söderman, gjord på modell 7-80. 

Mått:

A:25  B:15  C:14 

En svarträv monterad på vår mannekäng 6-186 av konservator Bo Nilsson. Foto, modell och design är även gjort av honom.

Mått:

A:7,5  B:17  C:24,5  D:75  E:45

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-431V

Mått:

A:8  B:16  C:23,5

Mård, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 5-140, något alternerad.

Mått:

A:3,5  B:9,5  C:17  D:50  E:26

Tjäder höna, Foto & montage Antti Kaatrasalo, gjord på modell 7-83.

Ängsork, Foto & montage Konservator Lena Söderman, gjord på modell 5-98. 

Mått:

A:2  B:4  D:18  E:18

Räv, Foto & montage Konservator Bo Nilsson, gjord på modell 4-432V som John Hallet har designat. Vår återförsäljare i England.

Mått:

A:7  B:17  C:24,5

Räv, Foto, montage och design av Konservator Bo Nilsson. Den är gjord på modell 4-441H.

Mått:

A:8  B:17  C:25

Mård, Foto & montage Konservator Jeanette Setterberg, gjord på modell 6-226V. 

Mått:

A:3,5  B:9  C:18  D:51  E:27

Dovhjort, foto och montage Konservator Jan Fredriksson, gjord på modell 4-442V.

Mått:

A:17  B:30  C:52